Προσοχή!
Η εφαρμογή είναι licensed για άλλο domain!

Was it working good before? If you just parked additional domain to this website,
maybe this is a problem - please go to website builder again and update your license with new domain
- or contact your website builder provider

W.I.N. Hellas
 
Στατιστικά

Ενδοοικογενειακή Βία κατά των Γυναικών έρευνα του Ευρωβαρόμετρου
Δείτε τα αποτελέσματα μεγάλης έρευνας του Ευρωβαρόμετρου, σε Ευρώπη και Κύπρο, για τη Ενδοοικογενειακή Βία κατά των Γυναικών.
Αριθμός συνεντεύξεων (Ε.Ε.): 26.800
Αριθμός συνεντεύξεων (Κύπρος): 505
Ημερομηνίες διεξαγωγής των συνεντεύξεων: 26/02-17/03/2010
Μεθοδολογία: Προσωπικές συνεντεύξεις
[κάντε click εδώ για να κατεβάσετε την Έρευνα]
Copyright © 2012 W.I.N. Hellas. All rights reserved.